Author Details

 • अमर श्रेष्ठ Total Record 8

  १. जन्ती अरे कुक्कुरको भन्थे ! के हो ? के हो ?
  छक्क पर्थे ! अझै पर्छु ! भनेको यो के हो ?

  २. भेडाको हो हुल भन्थे ! भनेको यो के हो ?
  छक्क पर्थे ! अझै पर्छु ! भनेको यो के हो ?

  ३. स्यालको यो हुइयाँ हो ! भनेको यो के हो ?
  पशु हो यो ! भन्थे किन ? यस्तो कुरो के हो ?

  ४. हाइ हाइ ! अर्काकै छ ! अल्छे ! भन्थे के हो ?
  जो आए नि बत्ती बाल्ने ! भन्थे ! कुरा के हो ?

  ५. हनुमान् हो ! यस्तो भन्थे ! भनेको यो के हो ?
  चाकरीको जुग गयो ! भनेको यो के हो ?

  ६. जदौ ! जदौ ! निन्दा हुन्थ्यो ! यो नै वढ्या’ के हो ?
  ‘विभीषण’ भन्ने गर्थे ! बढेको यो के हो ?

  ७. गीता पढ्ने महाज्ञानी ! यस्तो सुन्थे के हो ?
  बाउन्न पो धेरै पढ्ने ! यस्तो चाला के हो ?

  ८. बहिरा र अन्धा हुने देश ! भन्या’ के हो ?
  नयाँ अरे यही देश ! यो भन्या’ नै के हो ?

  झर्रो नेपाली घर, चन्द्रगढी झापा