Author Details

 • चेतन कार्की Total Record 8

  १.
  निमोठिँदैछन्
  निर्दयतापुर्वक
  नियमहरू ।

  २.
  खुवा हसुर्न
  खासखुस गर्दैछन्
  नियमहरू ।

  ३.
  पढाउँदैछन्
  पुङमाङेहरुनै
  पुण्यको पाठ ।

  ४.
  सुक्दैछ कुलो
  राष्ट्रको अङ्ग अङ्ग
  हुँदैछ लुलो ।

  ५.
  गर्दैछन् पाप
  धर्मकर्मको मर्म
  बुझ्नेहरूनै ।

  ६.
  जकडिँदैछ
  मञ्जामा विकृतिको
  भक्ति संस्कृति ।

  काठमाडौं