१) उपलब्धि
हिजोको त्याग आज फोसा भएको छ
कामचोर प्रवृत्ति नै भरोसा भएको छ
विश्वासको लहरामा मेरो प्रजातन्त्र –
दाना विनाको कोसा भएको छ ।

२) कला
पुर्खाहरू लडे अ