संस्कृत शब्दकोषअनुसार छवि शब्दको अर्थ प्रकाश हो किरण हो । आद्र्रा नक्षत्रको अन्तिम चरणमा जन्मेका शिशुको नाम राख्नु पर्दा ज्योतिषीहरूले छ अक्षरबाट सुरु हुने नाम जुराउ