अनेक दरबार धिक्कार छ, चिल्लो कार धिक्कार छ
एकपछि अर्को गरी, आउने सरकार धिक्कार छ
वार्ता बैठक धिक्कार छ, सहमति धिक्कार छ
सम्झौता र कुराकानी, सारालाई धिक्कार छ ।

निर्णयलाई धिक्कार छ, योजनालाई धिक्कार छ
अधिवेशन, तारे बैठक तिनलाई पनि धिक्कार छ
रगत बगाई आँसु पिई, बढ्नेलाई धिक्कार छ
भ्रम छरी लासमाथि, चढ्नेलाई धिक्कार छ ।

ढाँट्नेलाई धिक्कार छ, काट्नेलाई धिक्कार छ
सबैलाई विश्वास गर्नेेलाई पनि धिक्कार छ ।

दियाले, ओखलढुङ्गा