जसले जे धन्दा गरे पनि धन्दा खाली कमाउनैमा केन्द्रीत हुन्छ । खन्नेले कमाउने, गन्नेले कमाउने । भन्नेले कमाउने, भनाउनेले कमाउने । समाउनेले कमाउने, छोड्नेले कमाउने । दल्नेले कमाउने, दलाउनेले कमाउने । हान्नेले कमाउने, ठोक्नेले कमाउने । बोक्नेले कमाउने, टोक्नेले कमाउने । हाल्नेले कमाउने, थाप्नेले कमाउने । चाल्नेले कमाउने, बाल्नेले कमाउने । सार्नेले कमाउने, तार्नेले कमाउने । तान्नेले कमाउने, ठेल्नेले कमाउने । उचाल्नेले कमाउने, थेचार्नेले कमाउने । गुडाउनेले कमाउने, उडाउनेले कमाउने । खेल्नेले कमाउने, खेलाउनेले झन धेर कमाउने । गाँठो पार्नेले कमाउने, फुकाउनेले कमाउने ।

ओहो ! घुम्नेले कमाउने, घुमाउनेले कमाउने । देखाएर कमाउने, लुकाएर कमाउने । ओसारेर कमाउने, पसारेर कमाउने । झारेर कमाउने, टिपेर कमाउने । उधारेर कमाउने, सिलाएर कमाउने । उप्काएर कमाउने, टाँसेर कमाउने । मलेर कमाउने, दलेर कमाउने । धोएर कमाउने, रोएर कमाउने । सुकाएर कमाउने, उठाएर कमाउने । बझाएर कमाउने, मिलाएर कमाउने । छिर्के लगाई कमाउने, बिर्को लगाई कमाउने । लेखेर कमाउने, मेटेर कमाउने । ढाँटेर कमाउने, छलेर कमाउने ।

लौन लौ ! कनकले कमाउने, दनकले कमाउने । शिक्षितले कमाउने, दीक्षितले कमाउने । माल गनेर कमाउने, छाल गनेर कमाउने । सबै कमाउने नै कमाउने अनि कसले कसलाई समाउने ?

गल्कोपाखा, काठमाडौं