दस रूपैयाँ
माग्यो
भोलिपल्टै तिरिदियो

पचास रूपैयाँ माग्यो
पर्सिपल्ट
तिरिदियो

सय रूपैयाँ
माग्यो
हप्ता दिनमा तिरिदियो

तर
हजार रुपैयाँ मागेको ऊ
सात वर्षदेखि
बेपत्ता छ ।

हाल : अमेरिका