हार्नु छैन, जित्नु छैन, किन युद्ध गर्ने हामी
आफै बस्ने पोखरीमा, किन विष भर्ने हामी ।

मरि लानु केहि छैन, केवल सात फीट जिमी
मनबारिमा फूल रोपौ, किन काडा छर्ने हामी ।

मन हाँसे खुशी फुल्छ, जाग्न थाल्छ बाँच्ने मोह
सकेसम्म मिलि बसौं, किन बसाइ सर्ने हामी ।

पुग्छ हाम्लाई आफ्नै भागको, सुखदुख खाइ बाँच्न
खेर फाल्न, जिती हार्न, किन भाग हर्ने हामी ?

हार्नु छैन, जित्नु छैन, किन युद्ध गर्ने हामी
आफै बस्ने पोखरीमा, किन विष भर्ने हामी ?

बोस्टन, अमेरिका