बाजे !
तपाईंको जमानामा
मान्छे मरेपछि स्वर्ग जान्थ्यो
मान्छे मरेपछि नर्क जान्थ्यो
अचेल,
मान्छे मरेपछि
मरेको मर्यै हुन्छ
कहीं जाँदैन
मान्छेहरू
विलकुल फरक छन् अचेल !
तपाईंको जमनामा
गान्धी गान्धी हुन्थ्यो
बुद्ध बुद्ध हुन्थ्यो
अचेल,
मान्छेले आफ्नो बिरुद्धको
सानो अन्याय पनि सहन सक्दैन
छिनमै–
बुद्धले बन्दुक बोकिसकेको हुन्छ
गान्धीले ढुङ्गा टिपिसकेको हुन्छ
बाजे !
मान्छेहरू
विलकूल फरक छन् अचेल !

हाल : अमेरिका