खकालोको कालो नधुन धुन हे राम ! झगडा
सिकारीको दारी नछुन छुन बेकार झगडा
किसानीकी सानी अति चुलबुले पो छ झगडा
कुनेता नेताको विदल दलका बीच झगडा !

उरन्ठ्यौली ब्यौली खसम सम मानेर झगडा
महात्माको आत्मा सुरत र सुरा खोज्छ लफडा
उजेली चेलीको उखुम मद मातेर कचडा
कुसुन्डो गुन्डोले सिउर उर छामेर झगडा ।

कुतन्त्री मन्त्रीको किचमिच निया शासन कडा
सती सावित्रीको दिनभर ठिकै रात लफडा
खिचेको फित्कौली वरपर निसाना छ तगडा
मट्याङ्ग्रो ढ्याङ्ग्रोमा पट पटट लागेर झगडा ।
सानेपा, ललितपुर