न ता सुन्न मिल्ला न ता भोग्न मिल्छ,
अरू देशमा यो कहाँ भन्न मिल्छ
यही देश नेपालमा नै सुनिन्छ,
यहाँ जे चितायो त्यही किन्न मिल्छ ।

यहाँ नोट फाले सबै थोक मिल्छ,
किनौं धर्म वा शर्म सारा किनिन्छ
सबै गीत गाना तराना किनिन्छ,
यहाँ जात कस्तो छ कस्को चिनिन्छ ।

कुनै सीट खोजे त्यही किन्न मिल्छ,
कुनै रीत खोजे त्यही किन्न मिल्छ
सखी होस् कि वा मीत चाहे किनिन्छ,
कुनै मूल्यवान् वा कि सस्तो चिनिन्छ ।

उहाँको छ निष्ठा कडा हो भनिन्छ,
बडो जोशले आरती नै गरिन्छ
लगी माथमा भक्तिले राखिइन्छ,
भरे बिक्नुभो रे भनी पो सुनिन्छ ।

नयाँ बन्छ नेपाल भन्ने सुनिन्छ,
यही आशले उग्रवादी चुनिन्छ
भरे झन् लगौंटी समेतै लुटिन्छ,
सबैको उही धर्म नोटै बुझिन्छ ।

जहाँ बिक्छ सारा दलाली गरिन्छ,
दलालै भएमा मजा खूब हुन्छ
न गल्ला न पूँजी यसै नोट फल्छ,
यही जिन्दगी मोजका साथ चल्छ ।

कमलपोखरी, काठमाडौं