ठिक्क मात्रै खान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ
सबले भन्या मान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ ।

हाम्रा नेताहरू जस्तो छैन उसको बानी
आमा देउता ठान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ ।

कैल्यै मिति सार्दैन ऊ गृहकार्य गर्न
सधैं स्कुल जान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ ।

झुक्दैन ऊ कसैसँग, मिल्छ सबैसँग
असल मित्र छान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ ।

आफैं खाउँ आफैं लाउँ कैल्यै भन्दैन ऊ
सबलाई सँगै तान्छ मेरो छोरो ज्ञानी छ ।

निलकण्ठ, धादिङ