यो चै नेपाली खास छ
एम ए पास छ
कुरैकुराको रास छ
फुर्सद बारै मास
सिप मात्र तास छ
गनाउने सास छ
अपुग गाँस छ
तैपनि हाँस छ
जिउँदो लास छ
सोचाइले दास छ
स्वदेशको बास छ
विदेशको आश छ
देश डुब्ने यसैलाई त्रास छ
यो चैँ नेपाली खास छ ।

बत्तिसपुतली, काठमाडौँ