कमाई खाने भाँडो भयो मन्दिर पनि आज
मानिस हेर स्वार्थी बन्यो छैन कति लाज
साधु सन्त झूठा ज्यादा भक्त पनि ढोंगी
मन्दिरमा शान्ति कहाँ पूजारी छन् भोगी ।

पूजापाठ हुन्छ कम खेदोपाइलो बढी
मन धीर कहाँ कहाँ अशान्ति छ अति
पैसा पैसा सबै भन्ने छैन सेवा धर्म
बिचरा ती अनाथको कसले बुझ्ने मर्म ।

पाषाण त्यो के बोल्छ ? मन्दिरमा हेर
साँचो सेवा ठूलो धर्म मनभित्र खोज
भागवत पुराण हुन्छन् धर्म गर्न भनी
टाठाबाठा पेट भर्छन् नाटक गरी गरी ।

विराटनगर ।