मदारी साप देखाइ, आपको भ्रान्ति बाँड्दछ । 
पाँच चालीसको म्याद, थमाइ क्रान्ति भाड्दछ ।।
घोषणा पत्र हो यद्वा, जादूको छत्र हो भन ।
उडन्ते कल्पना बुन्ने, दल वा खल हौ अब ।। १ ।।

सप्ना बाँडी हिजो जस्तै, आज सप्ना नबेच है ।
चेतनाशील छन जन्ता, अब धेर नहेप है ।।
उडन्ते कल्पना पोती, कालो नलाउ पत्रमा ।
झुक्याइ जनतालाई, पारौला अलपत्रमा ।। २ ।।

बतासे गफ दोचारी, खोक्रा नारा अठोटमा ।
स्वैर छन कल्पना तिम्रा, उम्दा घोषणपत्रमा ।।
दन्त्य कथा हुँदै हैन, घोषणा पत्रका कथा ।
झुक्याउन अझै खोज्छौ ? दिंदै दुर्दान्त दुव्र्यथा ।। ३ ।।
धादिङ