१.
ढाँटको दाईं
पाटे गोरुका लस्कर्
खिर्राको मियो ।

२.
डबका जाँड
न खाजा न भात भो
लन्ठ्याङ्गे मख्ख ।

३.
टपरी बिस्र्यो
काम्लोमा दही–च्युरा
खानु न फाल्नु !

४.
धोक्रामा मार्सी
भान्सामा बासमती
पाहुना दङ्ग ।

२०७१ मङ्सिर
काठमाडौ