देऊ न संविधान, देऊ न संविधान

नाम देशको राख्नलाई देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
पहिचान पाउनलाई देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
स्वाभिमान बचाउन देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
देश विकास गर्नलाई देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
एकताको शङ्ख फुक्न देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
इतिहास रच्नलाई देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
अग्रगमनका लागि देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
गामबेसी ब्युँझाउन देऊ न संविधान ।

देऊ न संविधान देऊ न संविधान
राष्ट्रियता जगाउन देऊ न संविधान ।
बुटवल