जनजाति भन्नेहरूका ह्याउ पनि देखियो
अवसरका अघिपछि, म्याउँ पनि देखियो ।

एक्लै हुँदा राजै राजा, मुसो थुप्रै हुँदाका
दुस्मन अघि यिनको ख्याउँ, ख्याउँ पनि देखियो ।

को पो गर्नु सिद्धान्तका, माहिर मान्छेहरू हो
एक्ला एक्लै अघाएका, ढ्याउ पनि देखियो ।

एकताको विशेष अर्ति, उपदेशहरू थे
नसक्नुका आदर्शका, च्याउ पनि देखियो ।
काठमाडौं