पुरानै सोचमा नयाँ नारा घोकाउने घोकतन्त्र
यथास्थितिवादमै नयाँ नेपाल तोकाउने तोकतन्त्र

आक्रोशको अराजकता बोक्ने झोंकतन्त्र
पेट टन्केकाहरूले आहार खोज्ने भोकतन्त्र

भाषण चुटी ताली छुटाउने खोकतन्त्र
गल्ली जुटी गाउँ नै टुटाउने चोकतन्त्र

बम्काएर निमुखोलाई सन्कीहरूले लम्काउने बोकतन्त्र
यताउति देखाएर आफ्नै भकारी भर्ने धोकतन्त्र

समस्यालाई जिस्काउन प्याकेज खोज्ने थोकतन्त्र
सबैलाई पछारेर अघि बढ्नेहरूलाई ठोकतन्त्र

विरोधको राँको सल्काएर गल्ली डढाउने टोकतन्त्र
समर्थनमा डाँको छल्काएर हाँसो पोखाउने ‘कोक’तन्त्र

आशा बोकेर विश्वास बिसाउनेहरूलाई ‘हाय !’ शोकतन्त्र
बाहिरियाको आँखा छल्न नाटक चलाउने ‘मोक’तन्त्र ।
स्यादुल, धादिङ