गोजीमा छैन एक फूट्टी
घरमा गास छैन एक मुठ्ठी
सदैव छ यिनीलाई
टँवाट पिउने छुट्टी ।

लगाएको एउटा चट्टी
शरीर भरी मट्टी
घर सम्पत्ति वेची
गर्छन पैसा कट्टी ।

अकेलो शरीर छ लट्टीपट्टी
दिनभरी सोर्छन टट्टी
अझ देखाउदै फाइफुट्टी
आँखा तान्छन सधै
त्यही भट्टी पट्टी ।

रक्सीको भट्टी
दुनियाँ भुटने लठ्ठी
जहाँ बास वस्छन्
छली र फट्टी ।
रोल्पा