यो हो बानेश्वर
यो हो ज्ञानेश्वर
यो होे कोटेश्वर
यो हो त्रिपुरेश्वर
ईश्वरै ईश्वरको शहर
यो होे तस्करै तस्करको शहर ।

यो हो बाग्दरवार
यो हो सिंहदरवार ं
यो हो लालदरवार
यो हो स्यालदरवार
दरवारै दरवारको शहर
यो हो तरवारै तरवारको शहर ।

यो हो असनवजार
यो होे शसनवजार
यो होे खसीवजार
बजारै बजारको शहर
यो होे हजारै हजारको शहर ।

यो हो जागृतिनगर
यो हो प्रगतिनगर
यो हो अनामनगर
यो हो बेनामनगर
यो होे नगरै नगरको शहर ।

यो हो महानगर
यो हो पानीपोखरी
यो हो रानीपोखरी
यो हो कमलपोखरी
यो हो खिचापोखरी
यो होे पोखरी नै पोखरीको शहर
तर जति खिच पनि पानी नआउने
यो हो खिच्चा शहर ।

यो हो सेनधारा,
यो हो तीनधारा
यो हो बाइसघारा
यो हो तेइसधारा
धारै धाराको शहर
तर, पानी खान नपाएर आँत हरहर
यो हो ज्यानमारा शहर ।

यो हो मनहरा
यो हो तनहरा
यो हो हरहरा
यो हो धरहरा
तन मन हन हरभरा शहर
तर, वन, धन हराएर
यो हो अधमरा शहर ।

यो हो गोचर
यो हो लेनचौर
यो हो खर्कचौर
यो हो चौरै चौरको उहिले को शहर
चौर जति खुर्किएर यो हो खुइलिएको शहर ।

यो हो भूगोलपार्र्क
यो हो रत्नपार्क
यो हो मित्रपार्क
यो हो वसपार्क
पार्कै पार्कको शहर
यो हो दिउसो डाका शहर ।

यो हो पुत्तलीसडक
यो हो सुन्तलीसडक
यो हो बत्तिसपुतली
यो हो छत्तिसपुतली
पुतली नै पुतलीको शहर
तर, पुतली सबै पोइला जानाले
यो हो अपुतली शहर ।

यो हो जाउलाखेल
यो हो लगनखेल
यो हो झम्सीखेल
यो हो टुँडीखेल
खेलै खेलको शहर
यो हो झेलै झेलको शहर ।

यो हो नक्साल
यो हो टक्साल
यो हो चावेल
यो हो ठमेल
ठलमठेलको शहर
यो हो पेलमपेलको शहर ।

यो हो मैजु वहाल
यो हो सैजु वहाल
यो हो ओमवहाल
यो हो हो म वहाल
वहालै वहालको शहर
यो हो बेहालको शहर ।

यो हो सिनामङगल
यो हो मीनामङगल
यो हो मठेमङल
यो हो गठेमङ्गल
गठे र मठेको शहर
यो हो सठेको शहर ।

यो हो गुच्चाटोल
यो हो फुच्चाटोल
यो हो पाचा टोल
यो हो चाचा टोल
टोलै टोलको शहर
यो हो गोलमटोल शहर ।

यो हो कालो पुल
यो होे सेतो पुल
यो हो रातो पुल
यो हो आकाशे पुल
यो होे विकासे पुल
पुलै पुलको शहर
यो होे हाउसफुल शहर ।

यो होे रोदीघर
यो हो मोदीघर
यो हो तोदीघर
यो हो माइतीघर
घरै घरको शहर
तर घरले किचिएर मारिएला भन्ने
यो हो डरैडरको शहर ।

यो हो कट्टेकुलो
यो हो खट्टेकुलो
यो हो गट्टेकुलो
यो हो घट्टेकुलो
कुलैै कुलाको शहर
यो हो मूल मैलाको शहर ।

यो हो सोल्टी होटेल
यो हो मल्टी होटेल
यो होे टुरिष्ट होटेल
यो हो एभरेष्ट होटेल
होटलै होटलको शहर
यो हो क्यापिटल शहर ।

यो हो ठहिटी
यो हो भोटाहिटी
यो हो मरुहिटी
यो हो नारायणहिटी
हिटी नै हिटीको झिटी
यो हो काठमाडौं सिटी ।
अभिव्यक्ति पूर्णाङ्क १७७