सरकारी तथ्याङ्कले अलि बढी नै भन्छ
नेपालीको औसत आयु उनानसत्तरी बर्ष
औसतमा एक नेपाली उनानसत्तरीमा मर्छ
जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउन सत्तरी पुगेको हुनु पर्छ
अर्थात नेपाल सरकारले मरेकालाइ भत्ता दिने गर्छ
मरेकालाई जे दिइन्छ त्यसलाई पिण्ड दान भन्नु पर्छ
अर्थात हाम्रो सरकारले बृद्ध भत्ता होइन पिण्डदान दिने गर्छ
काठमाडौंं