मलाई मित्र भन्दैछ अहिल्यै हाँस्नुहोस् सखे
भोलि दाँत सबै खस्छन् अनि के हाँस्नुहुन्छ खै ।

म भन्छु मित्र यो हाँसो दाइजो हैन दाँतको
दाँतले हाँस्नु पर्दैन हाँसो ता हुन्छ आँतको ।।

आँत हाँसोस् माथ हाँसोस् हात हाँसोस् खुशी बनी
नेत्र हाँसोस् मित्र हाँसोस् हाँसो नै हो नि जीवनी ।

चाहिन्न झुप्पो साँचोको साँचो चाहिन्छ हास्यको
खाँचो त यौटै मात्रै छ गति चाहिन्छ लास्यको ।।

हाँस्नुहोस् हाँस्नुहोस् मित्र जति शक्ति छ हाँस्नुहोस्
सबै हामी मिलौं हाँसौं चिन्ताको ढाड भाँच्नुहोस् ।।
काठमाडौं