१.महत्व हुन्छ

भान्सामा तसलाको
मासुमा मसलाको
मुद्दामा फैसलाको
महत्व हुन्छ ।
भोकालाई गाँसको
सुकुम्बासीलाई बासको
नाङ्गालाई कपासको
महत्व हुन्छ ।

२. खाँचो हुन्छ

बुद्धूलाई गाइडको
इन्जिनियरलाई साइडको
डाक्टरलाई टाइफाइडको
खाँचो हुन्छ ।

३. चाहिन्छ

पुलिसलाई टोप
परीक्षामा होप
दादुरालाई खोप
र अचारलाई छोप चाहिन्छ ।

मन्थली, रामेछाप