एस्एस्बी दल पस्दछन् खल बनी, बोकी खजाना ठुला
हाम्रा यी दल चुँक्क गर्न नसकी, ख्याउटे– भएछन् लुला ।
सर्कारै मलिनो बनी दिन दिनै, सुक्दै र चुक्दै गयो
मन्त्रीमन्डल पूर्ण हुन्न कि कसो ? अन्योल झन् अग्लियो ।।१।।

ब्यूरोक्याट र तस्करै डन मिली, लुट्दै र भुट्दै गए
टोले बाहूबली पुलीस जन नै, उर्जा बटुल्ने भए ।
यै हो सम्झ समाजवाद कि कसो ? यै लोकको तन्त्र हो ?
बोल्द्यौ शासक मन्डलीगण छिटै, यै लोकको मन्त्र हो ? ।।२।।

छैनौ राजनयज्ञ क्वै किन यहाँ, वार्ता सधैं घोक्दछौ
भत्ता वा सुविधा असार भकुरी, खोक्रा कुरा खोक्दछौ ।
विश्वासै सब गुम्न गो दलहरू, हो पश्चगामी बन्यौ
लोकैतन्त्र समाप्त पार्न गतिलो, बाटो मजाको खन्यौ ।।३।।

धादिङ