यहाँ हरदम खुट्टा तान्नेहरू धेरै छन्
ढुङ्गालाई देउता मान्नेहरू धेरै छन्
खै, किन किन ! ठिक बेठिक के हो पटक्कै छुट्टयाउँदैन मान्छे
यहाँ दूध हैन रक्सी छान्नेहरू धेरै छन् ।

हेटौडा, २०७२ माघ २०