१. गफडी त कस्तो मान्छे ! हेर्दा मात्र सस्तो !
वेपारको जुग थाहै छैन ! तर ओहो ! मुङ्गो !

२. गफडी त विचित्रको कस्ता कस्ता विके !
यिनी विक्ने कुरै छैन ! रपनि त मुङ्गो !

३. भाषा जान्न ठुलै पण्डा ंइत हुनु पर्ने !
यी त साना ! तर कस्ता कुरा सधैं वाउँठो !

४. यो देशमा विक्नु भन्ने सामान्य हो कुरो !
कत्रा कत्रा विकेका छन् यी त अचम्मको !

५. जति वुढो उति वाटो पर पर यहाँ !
खिट्टिएर यी वावै त कुरो वाउँडो ! वाउँडो !

६. यो देशमा भ्रष्टाचार घिउभात भयो !
हसुर्दछन् हपहप ! भर्छन् ट्वाल्ल वुढो !

७. यो देशको विउविजन कतावाट आउँछ ?
सप्रेको छ खेती धेरै ! लौ वा ! हेर यत्रो !

८. यहाँ जे नै रोप ! फल्छ ! नीति सत्य हैन !
त्यही महान् ठुलो हुन्छ –वाङ्गे ! हेर ग्वाँगो !

झर्रो नेपाली घर, चन्द्रगढी झापा