१. दरवारे तरवार ! इतिहास भन्छ !
आफू दरो ! हुनु पर्छ ! तरवार चल्छ !

२. ए बाबा रे ! यो देशमा गाडिएको फ्याँक्न
असमर्थ ! कस्तो जरो ! हाम्रै गोडा धस्छ !

३. कोही छुइन लाटो भन्छ ! बढे बाठा बाठी !
सवै सवै विज्ञ भन्छन् आफैं आफूलाई !

४. यो देशमा शक्ति भक्ति ! माथि मरिहत्ते !
गान्धीलाई गिज्याउने महान् कति कति !

५. अलि दिन होला कि त यो चाहिं हँ ! मान्छे !
विस्तारी त्यो सिल्ली हुने ! दृश्य कति कति !

६. नेपालमा ढाँटढुँट मात्र विद्या खप्छ !
तितो ! साँच्चो ! कहाँ चल्छ ! झुट्टा मन पर्छ !

७. आफ्नो देश कतातिर ? केको मतलव !
यहाँ आफू बन्नु पर्छ सोच हुने पर्छ !

८. नातावाद कृपावाद सवै वाद प्रिय
तमासा छ यो देशमा आँखा तानी हेर !

झर्रो नेपाली घर, चन्द्रगढी झापा