जान्नैपर्ने एउटा काम नजानेर गल्ती भो !
लामो हात र छलछाम नजानेर गल्ती भो !

दोसल्लाको गन्ती पो समाजसेवा रहेछ,
मुखमा सेवा जेबमा दाम नजानेर गल्ती भो !

आदर्शको के मूल्य अवसरको अगाडि,
कहिले रुख कहिले घाम नजानेर गल्ती भो !

कसले हेर्छ खोतली कसको मनमा के के छ,
पेटमा छुरा मुखमा राम नजानेर गल्ती भो !

उस्तै उस्तै सोचियो खहरे र ’सागर’लाई
कुन हो घाट कुन हो धाम नजानेर गल्ती भो ।