हाकिमका हातमा हुन्छन दुइथरिका फाइल
गाईफाइल एकथरी अर्का साँढेफाइल

साँढेफाईल पनि दुई थरि हान्ने नहान्ने हुन्छन्
हान्ने साँढेफाइल आए नहान्ने चै सुत्छन्
हान्नेमा पनि दुईथरि डाम्या नडाम्या हुन्छन्
डाम्या हान्ने साँढेफाइलदेखि बाँकी लुक्छन्

गाईफाइल थरिथरिका बाच्छी, कोरली, ब्याउने,
दुधालु, थारो गाईफाइल कुन पाल्ने कुन फाल्ने ?

बाच्छी गाईफाइल आए धाप मारेर छाडछन्
कोरली या ब्याउने आए आफ्नै गोठमा राख्छन्

दुधालु गाईफाइल आए कल्चौडोमा आखाँ
ठुलो कल्चौड़ोलाइ तुरुन्तै सानोलाइ भाका
लात्ती हान्ने नहान्ने केछ राम्ररी सब बुझ्छन्
दुध पगार्न नौनी दल्दै ठुलै बाल्टी थाप्छन्
थारो, बैला, बुढी गाईफाईल देखे आँखा तर्छन्
लाखौँ त्यस्ता गाईफाइल बर्षै पिच्छे मर्छन् !

काठमाडौं