आयो ऊँट बजार, आ हा क्या राम्रो
दौडे हेर्न हजार, आ हा क्या राम्रो
भन्छन् क्या अनुहार, आ हा क्या राम्रो
काँडाको आहार, आ हा क्या राम्रो ।

जाने पूर्व छ हेर्दछ पश्चिम
खूब बुझेझैं आँखा झिम्झिम
लामो घाँटी छोटा कान
खुट्टा हेर्दा चार, आ हा क्या राम्रो ।

अगाडि जाँदा दाँतले टोक्छ
पछाडि जाँदा लातले ठोक्छ
लाठो हाने निहुरी ढोग्छ
क्या मिल्दो व्यवहार, आ हा क्या राम्रो ।

हेर्दा सोझो लाटो लाटो
खाने वेला निकै छ बाठो
एकै दिन हप्ताको साटो
नबुझेझैं लाचार, आ हा क्या राम्रो ।

काठमाडौं