यतै भ्रष्टाचार छ उतै भ्रष्टाचार छ
भ्रष्टाचार रोक्नमा झन् पुरै भ्रष्टाचार छ
समाउ भ्रष्टाचार छ छोड भ्रष्टाचार छ
देशैभरि बाँकी अब मात्रै भ्रष्टाचार छ ।

जन्मे भ्रष्टाचार छ मरे भ्रष्टाचार छ
गाँस बास कपास बाँच जीवन भ्रष्टाचार छ
सास ताने भ्रष्टाचार छोडे भ्रष्टाचार छ
जीवन जगत बाँकी फगत सिङ्गै भ्रष्टाचार छ ।

मौन भ्रष्टाचार छ, बोले भ्रष्टाचार छ
लेख्यो भने झन् बितायो ठुलै भ्रष्टाचार छ
प्रत्येक जीवन पाइलापाइला पल भ्रष्टाचार छ
प्राणबायु चाहिन्न बरु चाहिने भ्रष्टाचार छ ।

काठमाडौं