नयाँ नेपाल नयाँ नेपाल घोकतन्त्र हैन र यो ?
पत्याउँ कि नपत्याउँ लोकतन्त्र हैन र यो ??

स्वतन्त्रता धेरै भयो बन्द हडताल कति गर्ने ?
बाटो सधै जाम हुन्छ रोकतन्त्र हैन र यो ??

अचानोलाई थाहा हुन्छ खुकुरीको चोट भन्छन ।
कर्णालीमा खान छैन भोकतन्त्र हैन र यो ??

भूकम्पमा मरे धेरै बाढी पैह्रो जाँदा कति !
आगो लाग्दा थुप्रै मरे शोकतन्त्र हैन र यो ??

विदेशीकै भर पर्नु नीति हो कि नियति हो !
स्वाभिमानी भन्छौँ हामी जोकतन्त्र हैन र यो ??

बम्घा, गुल्मी