मलाई क्रसमा झुन्ड्याएर
कोट बाहिर गएको छ !
.
केही क्षण पर्खिनुहोस्
आदरणीय जाडोहरू !
कविता गरीब छ
ऊसँग वस्त्र छैन !
म जाडोसँग होइन,
मेरो कविताको
नग्नतासँग डराएको छु !
.
तर यो समुद्रजस्तो नग्नता
मलाई अत्यन्त प्रिय लागेको छ !!