रुने र हाँस्नेहरू बीच 
थाहै नपाई म पनि थिएँ !
गाउने र नाच्ने बीच 
थाहै नपाई म पनि थिएँ !
शब्द हुने र नखुलाउने बीच 
म पनि उस्तै थिएँ !
कोहि बेला,
मन भित्र को कोलाहलमा,
म कति धेरै आवाज निकाल्थेँ
म कति मेरो आवाज निकाल्थँे बीच
यो आवाज न आफै सुन्थेँ 
या मलाई यो आवाज अरुले सुनोस् कि भन्ने अर्थ लाग्थ्यो 
बस 
आफ्नो मन भित्रको कोलाहलमा 
बस, मेरो मनभित्रको कोलाहल 
जो अरुसँग बाँडू 
या यो कोलाहल अरुलाई नजिक आउन नदिऊँ !
रुने र हाँस्नेहरू बीच 
थाहै नपाई म पनि थिएँ !
सबको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो दिन 
सबको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षण !
रुने र हाँस्नेहरू बीच 
थाहै नपाई म पनि थिएँ !

वर्गेन, नर्वे