नबुझी नबुझी सब खेल भयो 
जति खेल भयो उति झेल भयो
सब स्याल मिले सब गिद्ध मिले 
न त बुद्ध मिले न त सिद्ध मिले

घर ताप छ रे पर ताप छ रे 
वन पाप छ रे मन पाप छ रे 
सब मानिसको तनमा मनमा 
खलकै बसमा मन गो धनमा

न त कृष्ण मिले न त राम मिले 
रमिता जगमा सब वाम मिले 
कति रोज यहाँ छलछाम हुने 
अति मोज यहाँ बदनाम हुने

कविको कविता सरिता सविता 
कवि लेख सबै रमिता भविता 
धन यो गिरिराज भयो जगमा 
मन अल्मलियो भवमा नभमा

छ चुनाव यहाँ छ अभाव यहाँ 
छ खराब यहाँ छ तनाव यहाँ 
बमको भरमा नव गर्जन भो 
सब गो सब गो अति भो सब गो

चितवन