अध्यक्ष भैयो धनको भरैमा 
गैंदैन अड्डा बसियो घरैमा ।
जानिन्न काम पढिएन पैले 
खाइन्छ भत्ता अझ घुस ऐले ।।

वास्ता गरिन्न उप लाइ कैल्यै 
वाडा सदस्यै निहुरिन्छ पैल्यै ।
छन् कर्मचारी अझ चाकरीमा 
उस्लाइ दिन्छौं छुट नोकरीमा ।।

दुःखीहरूको पनि चाह छैन 
भोटै किनेको हुँ नि थाह छैन ।।
सज्जन् कुनैले कति दोष लाए ! ।
गुण्डा छ मेरा अझ दुःख पाए !! ।।

सिद्धलेक– १ नलाङ, धादिङ