१.
एउटा सडकमा भीख मागेर बसेको छ 
अर्को सदनमा भीख मागेर बसेको छ 
पहिलोलाई भोक र दोश्रोलाई चुनाव 
दोश्रो आँगनमा भीख मागेर बसेको छ ।

२.
कोही डनको भरमा चुनाव जित्न हिंडेका छन् 
कोही धनको भरमा चुनाव जित्न हिंडेका छन् 
इमान्दार, जोसँग डन र धन छैन, उनीहरू भने 
जनताको मनको भरमा चुनाव जित्न हिंडेका छन् ।

३..
न्उटा सडकमा भीख मागेर बसेको छ 
अर्को सदनमा भीख मागेर बसेको छ 
पहिलोलाई भोक र दोश्रोलाई चुनाव 
दोश्रो आँगनमा भीख मागेर बसेको छ ।

मङ्सिर १५, २०७४