एऽऽऽ होइ...
हाम्रो नेपाल माथि मोदीका सारथि
हाम्रो नेपाल माथि मोदीका सारथि 
हो हो ठुटे हो हो, हो हो मुङ्ग्रे हो हो
ह ह ह, ह ह, ह ह, होऽऽर...

हाम्रो माटोमाथि बल्दै देशको घाती
सीमा चोक्ट्याई चोक्ट्याई, लम्पासारै पर्दै
हो हो फ्याउरे हो हो, हो हो पितुरे हो हो
पख् पख् पख्, पख् पख्, पख् पख, हऽऽअ...

देशको हलो समाई, खेत बाँझो राख्दै
छिमेकीलाई कन्याई, खान्छ विदेशीको कमाइ
सास रहेसम्म, घाटमा नसुतेसम्म
हिउँद बर्खाभरि, ढाँट्छ यसैगरी
हाम्रो नेपाल माथि मोदीका सारथि
हाम्रो नेपाल माथि मोदीका सारथि 
हो हो देश घाती, हो हो झड्केलो साथी !