जहाँ 
शिर ठाडो गरेर 
उभिने गर्थें 
मैले टेकिरहेको
त्यही 
हो त्यही 
माटो बिक्रीमा ?
मेरो स्वाभिमान 
मेरो आस्था
मेरो दम्भ 
मेरो प्रेम 
सबै सबै बिक्रीमा ?
बेहोसी मै 
सबै होसहरू
बिक्रीमा ?
मैले टेक्ने गरेको 
माटो बिक्रीमा ?

काठमाडौं