पोखरी किन चाहियो भट्टी पसल् बनाउनू ।
पूँजी भए सबै अच्छा कलाकर्म डढाउनू ।।
पार्टी अफिस चाहिन्छ रत्नपार्क सबै खनून् ।
टुँडीखेल खनी सारा ममका पसलै बनून् ।।

घण्टाघर छ खाली त्यसलाई ढलाए भो ।
नागको पोखरी व्यर्थै रोदीघर चलाए भो ।।
पैसापैसा सबै पैसा खाँचो छ देशमा अझै ।
इतिहास पुरानो छ मेट्नु राम्रो मेटौं सबै ।।

धादिङ, हाल काठमाडौं