गयो “सत्र”, अलपत्र नहोस् नयाँ साल 
बनोस् कथा एकादेशको “भूकम्प र पाल”

केही हुन्न औपचारिक– शुभकामनाले 
केही हुन्छ– सबै मिली शुभ कर्म थाल

उपदेश होइन यो होइन अर्ति पनि 
अनुरोध मात्र मेरो, नयाँ बत्ती बाल

थोरै बोल, सत्य बोल तर गर काम 
चिन चिन राम्रोसित नेपाल हो माल

अब पनि दिए धोका सुन अभागी हो 
जनताको लाठी हुन्छ तिमीलाई काल ।

चितवन