अरू अङ्क हुन् मान यौटै रहन्छ
बसेको छ जो स्थान उस्तै त हुन्छ
भलै गुन्छ होला कुनै अङ्क अर्को 
कि ता लाइदेला यही शून्य बिर्को ।।

दसौं भाग कि वा सयौं वा हजार
कि वा मान बढ्दै करोडौं बजार
बनोस् मख्ख जस्तै त्यहाँ खेल्छ शून्य
उसैको छ मर्जी छुसी पार्न धन्य ।।

नबुझ्नेहरू शून्य फुस्सा छ भन्छन्
न ता मानका नाम राखेर गन्छन्
यसै बुझ्न सक्ने कुरा हैन शून्य
दुई बीस अध्याय चाहिन्छ बुझ्न ।।

गुने शून्यले शून्य नै पारिदिन्छ
गरे भाग सङ्ख्या अनन्तै बनिन्छ
कुनै अङ्कको बस्न जाँदा पछाडि
दसौं भाग बढ्ने बिकम्मा अगाडि ।।

यहाँ छैन केही यसैबाट बन्छ
सबै नष्ट पारी यसैभित्र जान्छ
जहाँ तर्क हारेर आश्चर्य मान्छ
पुगी पाउमा पर्छ संबोधि हुन्छ ।।

काठमाडौं