(एक)
पानी बर्सियो
सुक्खा मरुभूमिमा
आँतै रसायो ।

(दुई)
ढाडे बिरालो
गजधम्म परेर
सोफामा सुत्छ ।

(तीन)
बगर भन्छ
म छु र त खोलो छ
लाजै नभाको ।

(चार)
बनको चरी 
बनमै रमाउँछ
पिँजडा तोड ।

(पाँच)
गँगटाहरू
यात्रामा हुइँकेछन्
रेल चढेर ।

हेटौडा