मेरो गाउँमा एउटा पाठशाला छ
पाठशालाको छानो छैन
झ्याल छैन
ढोकामा खापा छैन 
भित्तामा कालोपाटी छैन
केटाकेटी बस्न सुकुल छैन
सबैभन्दा अस्चार्य 
पाठशालामा शिक्षक छैन.

चैत ५, २०७४