सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

कसैलाई स्कुल पुग्न हतार छ
कसैलाई कलेज पुग्न हतार छ
कसैलाई अफिस पुग्न हतार छ
कसैलाई मिटिङमा पुग्न हतार छ ।

सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

कसैलाई खेतबारीमा पुग्न हतार छ
कसैलाई गाईबाख्रा चराउन हतार छ
कसैलाई सवारी चलाउन हतार छ
कसैलाई व्यापार गर्न हतार छ ।

सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

कसैलाई कार्यक्रम गर्न हतार छ
कसैलाई समाचार टिप्न हतार छ
कसैलाई गीतसङ्गीतमा रम्न हतार छ
कसैलाई मोजमस्तीमा डुब्न हतार छ ।

सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

कसैलाई दुई नम्बरी गर्न हतार छ
कसैलाई जालझेल गर्न हतार छ
कसैलाई चोरी चकारी गर्न हतार छ
कसैलाई तासजुवा खेल्न हतार छ ।

सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

म पनि धेरै हतारमा छु
यो लेखिसकेर अर्को कविता लेख्न ।

सबैलाई हतार छ आफ्नो काम गर्न ।

हेटौडा