तस्विर खिचेर सांच्नेहरूलाई !
शरीर थिचेर जांच्नेहरूलाई !
जीवन किचेर भाँच्नेहरूलाई !
राजस्व घिचेर बाँच्नेहरूलाई !
अघिल्तिर बोकेको भारी मुसारि,
पेटनै मिचेर हाँस्नेहरूलाई !!

कोशीदेखा, सिन्धुपाल्चोक