मान्छे ! बस एउटा,
जिन्दगी ! बस एउटा,
म र म ! अनि मेरो जिन्दगी ! {{resd_more}}
बस एउटा !
जिउने र बाँच्नेको कुरा बीच,
हजारौं र लाखौं को कुरा गरे पनि,
जिन्दगी मेरो एउटा 
बस, म र म, अनि मेरो जिन्दगी !
कसलाई के भयो नभयो,
कसको कुरा, यो कसको कुरा !
कसको भयो, या नभयो, 
यो, उसको कुरा, 
यो, उसको कुरा !
थाहै नपाई 
चाहनाहरू, यहाँ या त्यहाँ गुडेको पनि हुन सक्छ !
कुरा कुन ठूलो भयो या स्यानो भयो, 
यो कसको कुरा ? यो बस कसको कुरा !
मान्छे बस, एउटै कुरा ! 
जसरी अर्थ लाऊ, यो तिम्रो, मेरो या अरुको कुरा !
जिउने र बाँच्नेको कुरा बीच,
हजारौं र लाखौंको कुरा गरे पनि,
जिन्दगी मेरो एउटा 
बस, म र म, अनि मेरो जिन्दगी !

वर्गेन, नर्वे