नियाल्दैछु आमा सबै काम छोडी ।


नयाँ भेष पारी पधारेछ मोदी ।।

डराए सबै ती नदी ताल खोला ।
सिमा माग्छ भिक्षा दुई हात जोडी ।।

बचेको छ बोक्रा उही कागतीको ।
अझै लान्छ होला निचोडी निचोडी ।।

बिहानै बिहानै  पुग्यो मुक्तिनाथ ।
सवारी अनौठो न घोडा न घोडी ।।

खुला छन् सिमाका सबै द्वार नाका ।
पठाएछ होला मुला, साग,बोडी ।।

पन्चेश्वर–६, बैतडी