कहाँ छन् खै इश्वर को? देखेर पुज्छन् ।
पुजे जति सबै देउता सम्झेर पुज्छन् ।

देवीहरू रजस्वला भएका छन्, छैनन् ?
मान्छेहरू मन्दिर जाँदा सोधेर पुज्छन् ?

मन्दिरभित्र केहि रहस्य पक्कै हुनुपर्छ ।
पुजारीहरूले भगवान लुकाएर पुज्छन् ।

बाआमा जीवित हुँदा आश्रम पठाउनेले 
मरेपछि किन? तस्वीर खोजेर पुज्छन् ।
भोजपुर